Referat af Generalforsamling d. 24.02.2020

Hermed referat fra generalforsamling 24/2 2020 kl 19:00
Fremmødte ialt: 12
1. Poul Møller valgt som dirigent, han konstaterer at det er korrekt varslet.
2. Formandens beretning:
Erling fortæller om årets gang i klubben. Diverse møder, turneringer og vores teatertur til Crazy Christmas Cabaret.
Han oplyser at han via brugerrådet for hallen har ønsket banetider om onsdagen fra kl 18-20. vi må krydse fingre.
Vi har ingen børn i klubben, men det kommer måske i fremtiden
Erling takker af som formand, og glæder sig over at nye kræfter kommer til.
Samtidig får Povl Berner en stor tak for samarbejdet i klubben. Øvrige bliver dog ikke glemt.
3. Regnskab uddeles og gennemgås.
Vi er 108 medlemmer i alt i klubben, 83 mænd og 25 damer.
4 er nye, 10 er udmeldt og 2 er slettet.
Medlemsdata gennemgås, herunder rabatter, gennemsnitsalder er 59 år
Regnskabet godkendes, og der stilles forslag om donation til landsindsamling (klubben har tidligere doneret til knækcancer)
4. Banetider: Vi har ca 40% ledige tider og der er ingen der står på venteliste.
“de bedste tider” er booket, men vi har plads til nye medlemmer
Det er observeret at flere banetider ikke benyttes ret meget, og dette debatteres.
Der stilles forslag om en form for reklame for Blovstrød Badminton, f.eks i hallen, via Blovstrød Idrætsforening, på skoler etc.
Spillere fra Lillerød Badminton er interesserede i klubben, og banetider debatteres ang. brug
Der spørges til hvorfor bestyrelsen ikke fratager medlemmer deres banetid, når de bevislig ikke benyttes, dog er bestyrelsen ikke enig i foreslagstillers betragtning. Bestyrelsen opfordrer til at spillere fra Lillerød melder sig ind i klubben,
får en banetid, som måske ikke er helt optimal lige pt. Derefter er det muligt at skrive sig på venteliste til de “gode banetider”
5. E-sport i Blovstrød. Ny klub ønsker at etablere sig, og har søgt om midler til dette.
6. Bestyrelsen foreslår Jarl Mortensen, han vælges som formand. Klaus Mathiesen genvælges.
7. Bodil Jacobsen genvælges.
8. Den nye formand Jarl Mortensen kommer med et par strøtanker:
flere kvinder til vores arrangementer
flere fælles arrangementer
hjemmesiden skal opdateres, og de “lavthængende frugter” skal høstes
regnskab, men hvad med budget?
han takker for tilliden og vil gå ydmygt til opgaven.
Poul Møller tilbyder at lave reklame for Blovstrød Badminton på BIF´s hjemmeside og i forbindelse med “tumlebane”
Kassereren takker Erling for god tro tjeneste på 9 år, længst siddende formand
Erling takker Poul Møller for hjælp som dirigent.
Herefter serveres der stjerneskud som afslutning på generalforsamlingen.
Refarant
Jesper Wager.
Mvh Bestyrelsen