Generalforsamling 2023

Se referat her

Se formandens beretning her

Se regnskab 2022 og budget 2023 her

Blovstrød Badminton Klub

Afholder ordinær Generalforsamling i

Blovstrødhallens Cafeteria

Onsdag d. 22. februar 2023 kl. 19:00

Dagsorden i flg. vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning  v/Jarl Ahlers Mortensen
  3. Kassereren forelægger revideret regnskab og budget 2023  v/Povl Berner Jensen
  4. Orientering om medlemssituationen v/Povl Berner Jensen
  5. Banetider, belægning af banetider  v/Jesper Wager
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen

Kasserer, Povl Berner Jensen                   Villig til genvalg      (2 årig periode)

Baneformand, Jesper Wager                   Villig til genvalg      (2 årig periode)

Revisor, Bodil Jacobsen                             Villig til genvalg      (1 årig periode)

  • Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved en let anretning.

Blovstrød Badmintonklub

Bestyrelsen.