Historie

Blovstrød Badminton Klub startede allerede i 1942-1943, og spillerne holdt til i den gamle sal på skolen. Hvornår den indstillede sine aktiviteter kan ik-ke siges nøjagtigt.

I 1963 blev klubben startet op igen under Poul Andersen, der var formand frem til 1967, hvor Erik Nøhr Nielsen overtager.

I perioden 1970-1982 er bl.a. Merethe Lehm og Per Emil formænd, men i 1982 var aktivitetsniveauet meget lavt i klubben. Ved generalforsamlingen i 1982 var der 3 fremmødte. Vigtigste punkt på dagsordenen var afdelingens fremtidige eksistens, fordi ingen ønskede at være formand. Poul Frølich accepterede at blive formand, men udtrådte året efter hvorefter Allan Bohr blev formand.

Med Blovstrødhallens åbning 1. oktober 1982 fik badminton-afdelingen ad-gang til 5 gode baner, hvilket har forøget det sociale samvær markant i klubben.

Siden Blovstrødhallens åbning har der været følgende formænd i Blovstrød Badminton Klub:

Poul Frølich 1982-1983
Allan Bohr 1983-1986
Søren Nors 1986-1987
Povl Berner Jensen 1987-1990
Steen Bredahl Larsen 1990-1994
Kurt Bjernemose 1994-1996
Mogens Jacobsen 1996-2004
John Olsen 2004-2009
Jan Kildeskov 2009-2011
Erling Petersen 2011-2020

Jarl Ahlers Mortensen 2020-

Skriv et svar