Generalforsamling 2020

Blovstrød Badminton Klub

Afholder ordinær Generalforsamling i

Blovstrødhallens Cafeteria

Mandag d. 24. februar 2020 kl. 19:00

 

Dagsorden i flg. vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning v/Erling Petersen
  3. Kassereren forelægger revideret regnskab v/Povl Berner Jensen
  4. Banetider, belægning af banetider  v/Jesper Wager
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen

              Formand, Erling Petersen             Ønsker Ikke genvalg      ( Periode for 2 år )

              Sekretær, Klaus Mathiesen             Villig til genvalg            ( Periode for 2 år )

    7. Valg af revisor, Bodil Jacobsen                    Villig til genvalg            ( Periode for 2 år )

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved en let anretning i Hallens cafeteria.

 

Blovstrød Badmintonklub

Bestyrelsen.