Generalforsamling 2021

Afholder ordinær Generalforsamling 

Tirsdag d. 23. februar 2021 kl. 19:00

Se mail d. 18-02-2021 vedr. beslutning om afholdelse af generalforsamling på en speciel måde, jf. Covid-19 restriktioner.

Dagsorden i flg. vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning v/Jarl Ahlers Mortensen
  3. Kassereren forelægger revideret regnskab v/Povl Berner Jensen
  4. Banetider, belægning af banetider  v/Jesper Wager
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen

           Kasserer, Povl Berner Jensen                   Villig til genvalg      (2 årig periode)

           Baneformand, Jesper Wager                     Villig til genvalg      (2 årig periode)

           Revisor, Bodil Jacobsen                             Villig til genvalg      (1 årig periode)

  1. Eventuelt

Blovstrød Badmintonklub

Bestyrelsen.