Generalforsamling 2022

Se referat her

Blovstrød Badminton Klub

Afholder ordinær Generalforsamling i Blovstrødhallens Cafeteria

Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 19:00

Dagsorden i flg. vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning v/Jarl A. Mortensen
  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab v/Povl Berner Jensen
  4. Orientering om medlemssituationen v/Povl Berner Jensen
  5. Banetider, belægning af banetider v/Jesper Wager
  6. Vision for Blbk v/Jarl A. Mortensen
  7. Budget 2022 v/Jarl A. Mortensen
  8. Indkomne forslag
  9. Valg til bestyrelsen

                 Formand, Jarl A. Mortensen                     Villig til genvalg      (2-årig periode)

                 Sekretær, Klaus Mathiesen                       Villig til genvalg      (2-årig periode)

                 Revisor, Bodil Jacobsen                           Villig til genvalg      (1-årig periode)

  1. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved en let anretning.

Blovstrød Badmintonklub

Bestyrelsen.