Klubregler

KLUBREGLER for SENIORER.

 1. Man skal være fyldt 18 år for at blive senior medlem.
 1. Banetider – dag og tidspunkt – kan kun tildeles senior medlemmer af klubben.
 1. Banetider tildeles af bestyrelsen (Baneformanden).
 1. Det er muligt at være passiv medlem af klubben uden banetid.
 1. Badmintonsæsonen går fra 1.september til 30. april.
 1. Bestyrelsen kan aflyse en spilledag, ved f.eks. turneringer, dette vil dog ske med et varsel på min. 14 dage forinden.
 1. Ved for sen indbetaling af det årlige kontingent kan bestyrelsen fratage banetiden fra medlemmet. Ved evt. rykkerskrivelse, pålægges et gebyr på kr. 100,-.
 1. Er der ledige banetider, optages nye medlemmer fra ventelisten, efter først til mølle princippet.
 1. Der kan kun opnås singlebaner udenfor tidsrummet 18-21 på hverdage.
 1. Er en bane ikke taget i brug efter 10 minutter, af medlemmerne der har banetiden, er retten til banen tabt. Derefter har alle senior medlemmer ret til at benytte banen, på lige fod som andre ubenyttede baner.
 1. Bestyrelsen kan fratage medlemmer deres banetid uden varsel, hvis et medlem 3 gange i træk ikke har benyttet sin banetid, og ikke har meldt årsagen til bestyrelsen. Banetiden kan derefter tildeles personer fra ventelisten.
 1. Bestyrelsen kan i tilfælde af misligholdelse af en banetid, fratage banetiden fra et medlem.
 1. Medlemmer kan i enkelte tilfælde invitere et ikke medlem med til at spille som substitut.
 1. Det forventes, at spillerne viser hensyn og undgår voldsom og støjende adfærd overfor andre medlemmer.

 

BESTYRELSEN

 

 

 

Skriv et svar