Nyheder

Sæson 2020/21 lakker mod enden og slutter 30-6-2021:

Sidste nyt (26-6-2021)

Net-nedtagning

HUSK venligst at nettene skal tages ned – hver gang der er spillet badminton, og der ikke står en afløser og skal spille!

Med virkning fra på torsdag den 11. juni gælder følgende for indendørs idræt (Blovstrødhallen):

  • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper. Der kan spilles badminton frem til og med 30-6.
  • Der er krav om Coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover (der foretages stikprøvekontrol).
  • Allerød Kommunes anvisninger i hallen skal efterleves.

Der er “afholdt” generalforsamling 23-2-2021 – se mail pr. 18-2-2021 og dagsorden m.m. her på siderne under “Arrangementer”

Lysindstilling til badminton: Tavle på balkon: Tryk på “knap 7” som er dedikeret til badminton.

Varmt vand i omklædningsrum: Alle har talt om det brandvarme vand fra bruserne i adskillige år. Vi har været i dialog med kommunen, som har lavet nogle justeringer og ellers råder til, at man starter med at bruge den bruser, som kan blande vandet. En større ændring af installationen er meget bekostelig og tager 10 år at tjene hjem ifølge Allerød Kommune.

Nøglebrik – adgang til Blovstrødhallen og omklædningsrum. Bestyrelsen, ved Klaus, udsender mail med info om hvordan I får en sort nøglebrik.

Vedr. restriktion i hallen på 10 personer (Covid 19):

Good News – vi kan spille op til 20 personer i Blovstrødhallen under følgende retningslinier:

Inden du klæder om skal du orientere dig i mellemgangen via skilte ang. omklædning og spil. Hvis du kommer omklædt, skal du ligeledes orientere dig ang. spil.

Hallen opdeles i 2 zoner (A og B). Zone A er banerne 1-2 og zone B er banerne 3-5. Spillerne i de 2 zoner skal forblive adskilt under spil og badning, hvorfor de 2 zoner skal have hver sit omklædningsrum.

Spillerne i zone A går ind i hallen til højre, bag nettene og ud samme vej. Spillere i zone B går til venstre og ud samme vej.

De først ankomne skal opsætte ”zone adskillelses afmærkning” mellem bane 2 og 3, som står sammen med badmintonnettene (se fotos ved indgangen til hallen). De sidste spillere skal nedtage afmærkningen og stille den sammen med nettene i udstyrsrummet.

  1. Det er muligt for klubbens medlemmer at deltage i holdturnering i DGI regi. Der er hold og rækker på alle niveauer, så hold dig ikke tilbage. Ønsker du yderligere information vedr. turneringshold i DGI er du velkommen til at kontakte Jesper Wager via mail på: familienwager@blovstroed.dk
  2. Du kan følge med i resultaterne for de 2 hold vi allerede har tilmeldt turneringer. Se fanen: Turneringer/tilmeldte hold i DGI – http://blbk.dk/Wordpress/?page_id=376
  3. Muligheder for yderligere spil i klubben (3 måder): A: Når man har en bane og betaler kontingent, kan man tegne sig for bane nr. 2 til halv pris (225 kr.). B: Man kan afløse andre medlemmer på andre baner og C: Man kan møde op og spille på banetider, som er ledige eller de faste spillere ikke møder frem.
  4. Nedtagning af net efter endt spil – hvis man har den seneste banetid, eller de næste ikke møder frem, skal man huske at fjerne nettet og sætte det må net-vognen.
  5. Køb af badmintonbolde: 1 rør 180 kr. – henvendelse Jesper Wager: familienwager@blovstroed.dk