Nyheder

Sæson 2023/24 begynder for alvor 1. september

Sidste nyt (29-3-2024)

ARRANGEMENTER

ÅRSAFSLUTNINGSARRANGEMENT 13-4-2024 i hallen og efterfølgende frokost. Nærmere info følger medio marts.

Åbningstider i hallen, uden brug af nøglebrik – NB NYE TIDER:

Hverdage kl. 7.00-21.00

Weekend kl. 8.00-18.00

Banefordeling 2023/24 er nu offentliggjort: Banefordeling 2023/24 | Blovstrød Badmintonklub (blbk.dk) Som sidste sæson har vi tider mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag.

Nøglebrikker til hallen bestilles og afhentes hos Allerød kommune (Borgerportalen). Der er også mulighed for at kontakte Klaus Mathiesen, Blbk for at høre nærmere (mail: klausmathiesen@gmail.com).

Kommunen skriver: Bestilling af nøglebrik til kommunal ejendom og spørgsmål vedr. adgangskontrol skal sendes til Teknik og Drift på: teknikogdrift@alleroed.dk. Vejledning findes på www.aktivalleroed.dk under fanen vejledninger.

Alle fejl og mangler på Allerød Kommunes ejendomme og fast inventar skal indberettes til Teknik og Drift via applikationen Allerød Borgertip. Er der en servicemedarbejder til stede på anlægget, bedes vedkommende kontaktet inden indberetning.

Net-nedtagning. HUSK venligst at nettene skal tages ned og sættes på net-vognen samt køres ind i udstyrsrummet – hver gang der er spillet badminton, og der ikke står en afløser og skal spille!

Lysindstilling til badminton: Tavle på balkon: Tryk på “knap 7” som er dedikeret til badminton.

Adgang til omklædningsrum. Ved at føre adgangsbrik 2 gange op mod låsen med 3 sek. mellemrum, kan døren holdes åben.

Varmt vand i omklædningsrum: Alle har talt om det brandvarme vand fra bruserne i adskillige år. Vi har været i dialog med kommunen, som har lavet nogle justeringer og ellers råder til, at man starter med at bruge den bruser, som kan blande vandet. En større ændring af installationen er meget bekostelig og tager 10 år at tjene hjem ifølge Allerød Kommune.

TIDLIGERE NYHEDER:

  1. Det er muligt for klubbens medlemmer at deltage i holdturnering i DGI regi. Der er hold og rækker på alle niveauer, så hold dig ikke tilbage. Ønsker du yderligere information vedr. turneringshold i DGI er du velkommen til at kontakte Jesper Wager via mail på: wager.jesper@gmail.com
  2. Muligheder for yderligere spil i klubben (3 måder): A: Når man har en bane og betaler kontingent, kan man tegne sig for bane nr. 2 til halv pris (225 kr.). B: Man kan afløse andre medlemmer på andre baner og C: Man kan møde op og spille på banetider, som er ledige eller de faste spillere ikke møder frem.
  3. Køb af badmintonbolde: 1 rør 180 kr. – henvendelse Jesper Wager: wager.jesper@gmail.com

Generalforsamlingen: Årets generalforsamling afholdes tirsdag 27-2-2024 kl. 19 i hallen med efterfølgende spisning et nærtliggende sted. Se dagsorden, pkt. “Generalforsamling 2024”

Ønsker du at deltage i den efterfølgende spisning, efter generalforsamlingen, skal du af hensyn til bordbestilling, tilmelde dig til spisningen 1 uge før (20-2-2024). Tilmelding Klaus Mathisen: klausmathiesen@gmail.com

FLÆSKESTEGS-ARRANGEMENT torsdag 7-12-2023 kl. 18 med efterfølgende jule-middag på Blovstrød Kro.

Hyggeturneringen foregik i hallen kl. 18-19.30 med deltagelse af 33 aktive medlemmer, hvorfor der var oversiddere til hver af de 5 runder (20 spillere af gangen).

Flæskestegsspisning m.m. indtoges på Blovstrød Kro kl. 20. Her uddeltes årets julegave til dem som deltog i arrangementet, tillige med mandelgaver og lodtrækningspræmier. Til arrangementet deltog 51 medlemmer (49% af medlemmerne), sidste år deltog 37 medlemmer (36%). Kvinder var bedre repræsenteret med 25% af deltagerne, mens de kun udgør 17% af medlemmerne.

Statistik: De 105 (2022: 102) medlemmer fordeler sig på følgende måde: Mænd 75% – Kvinder 17% – unge/passive (mænd) 8%. Allerød 65% – udenfor Allerød 35%. Gennemsnitsalderen er 59 år, hvor den ældste er 83 år.

Bestyrelsen er yderst tilfreds med fremmødet og vi har modtaget flere positive tilkendegivelser fra deltagerne.

Sæsonafslutningsarrangement afholdtes lørdag 15. April 2023 kl. 9 i hallen med efterfølgende frokost på Blovstrød Kro kl. 12. I hallen motionerede 15 friske medlemmer – 23 deltog i frokosten på kroen.

Generalforsamling er afholdt onsdag 22. februar 2023 kl. 19 i Blovstrødhallen med efterfølgende forplejning på Restaurant Amarone – se dagsorden, referat, Formandens beretning 2022 samt regnskab 2022 og budget 2023 under fanen “Arrangementer/Generalforsamling 2023”.

Flæskestegsarrangement torsdag 1-12-2022 kl. 18 Hyggeturneringen foregik i hallen kl. 18-19.30 og flæskestegsspisning indtoges på Blovstrød Kro kl. 20. Her uddeltes årets julegave til dem som deltog i arrangementet. Julegaven er den vin, som medlemmerne stemte om til vinsmagnings arrangementet 10-10-2022. Til arrangementet deltog 37 medlemmer ud af 102 mulige. Bestyrelsen er yderst tilfreds med fremmødet og vi har modtaget flere positive tilkendegivelser fra deltagerne.

Opstarts-arrangementet er i år vinsmagning mandag 10. oktober 2022 kl. 18 i cafeteriet. Her vil medlemmerne kunne smage diverse vine. Hertil servering af tapas. Medlemmerne vil til arrangementet kunne stemme på årets julegave (vin), som vil blive uddelt til de medlemmer som deltager i flæskestegs-arrangementet torsdag 1. december kl. 18. Noter allerede datoerne nu. Klavs udsender tilmeldingsliste til de 2 arrangementer.