Generalforsamling 2024

Formandens beretning her: http://blbk.dk/Wordpress/wp-content/uploads/Formandens-beretning-2023.pdf
Regnskab 2023 og budget 2024 her: http://blbk.dk/Wordpress/wp-content/uploads/Aarsregnskab-og-budget-2023-12-31.pdf
Referat af generalforsamling her: http://blbk.dk/Wordpress/wp-content/uploads/Referat-Generalforsamling-BlBk-27-2-24.pdf

Blovstrød Badminton Klub

Afholder ordinær Generalforsamling i

Blovstrødhallens mødelokale (fodbold)

Tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 19:00

Dagsorden i flg. vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning v/Jarl Ahlers Mortensen
  3. Kassereren forelægger revideret regnskab 2023 og budget 2024 v/Povl Berner Jensen
  4. Orientering om medlemssituationen v/Povl Berner Jensen
  5. Banetider, belægning af banetider v/Jesper Wager
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen

Formand, Jarl A.  Mortensen                    Villig til genvalg      (2-årig periode)

Sekretær, Klaus Mathiesen                       Villig til genvalg      (2-årig periode)

Revisor, Bodil Jacobsen                             Villig til genvalg      (1-årig periode)

  • Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil klubben være vært ved bespisning. Husk tilmelding 1 uge før til Klaus Mathiesen. Mail: klausmathiesen@gmail.com

Blovstrød Badmintonklub

Bestyrelsen.